Dřevěné brikety

 

Nejste spokojeni s vysokými cenami energií? Hledáte levné vytápění? Jaké topivo však zvolit? Zkusili jste dřevěné brikety?

Dřevěné brikety jsou zcela přírodní a plně obnovitelný produkt. Lisují se z dřevních odpadních surovin jako jsou piliny a hobliny, které vznikají ve dřevozpracujích provozech, převážně na pilách a v truhlárnách. Spalování dřevěné brikety zatěžuje jen velmi málo životní prostředí, především ve srovnání s tradičními fosilními palivy a elektřinou. Popel, který vzniká, pak nemusíte vyhazovat na skládku, ale můžete jej použít do kompostového substrátu nebo jako hnojivo na Vaši zahrádku.

Vysoká výhřevnost a málo popela

Dřevěné brikety se vyrábí z čistého dřeva bez přítomnosti jakýchkoliv pojidel a jiných chemických látek, které by znečišťovali životní prostředí i Váš kotel a komín a snižovali tak jejich životnost. Dřevěné brikety lze spalovat v běžných kamnech na tuhá paliva, kotlech na dřevoplyn i v zahradních grilech a jiných topeništích. Při jejich spalování vzniká jen malé množství kouře a popela. Kvalitní dřevěné brikety se vyrábí převážně z tvrdého dřeva, které má velmi vysokou výhřevnost a dlouhou dobu hoření. Ideální je dřevo buku, dubu a jasanu. Dobře vysušené dřevěné brikety mají velmi nízkou vlhkost a jsou srovnatelné i s hnědým uhlím.

 

Snadné skladování i manipulace

 

Dřevěné brikety jsou za velmi vysokého tlaku lisovány speciálním hydraulickým lisem v praktické válce o délce 20 až 30 cm. Jsou vybaveny několik centimetrů širokou dírou uprostřed, která zvětšuje povrch dřevěné brikety, napomáhá přívodu kyslíku a zlepšuje tak její hoření. Při vysokých teplotách dochází k zatavení vnější okraje brikety, který pak nepropustí žádnou vlhkost z okolí. Dřevěné brikety jsou navíc zabaleny do recyklovatelných umělých obalů, které zajišťují snadné skladování a bezprašnou manipulaci.