Pelety

 

Chcete zatočit s vysokými náklady na vytápění? Hledáte alternativní topivo? Zkuste pelety.

Pelety jsou zcela přírodním produktem, který se vyrábí z tuhé biomasy. Lisují se z odpadního dřeva a energetických rostlin v praktické granule o průměru 6 až 20 mm. Spalují se ve speciálních kotlích a jedná se o velmi levný a výhřevný zdroj energie vhodný k vytápění i ohřevu vody. Své uplatnění pelety nalézají v rodinných domech i větších budovách a průmyslových provozech. Podle způsobu výroby se dělí na dřevní a alternativní. Dřevní pelety jsou vyráběny z odpadních dřevních zbytků jako jsou piliny, hobliny, dřevní štěpka a kůra. Alternativní pelety se lisují převážně ze speciálně pěstovaných energetických rostlin jako jsou sena, řepkové slámy a odpady po čištění olejnin a obilnin.

 

Alternativní pelety

 

Jako velmi perspektivní se jeví zejména alternativní pelety, které se vyrábějí z materiálů, pro které není žádné jiné smysluplné uplatnění. Jejich cena je tak velmi příjemná a velmi dobře vyvažuje i vyšší náklady nutné na pořízení speciálního kotle na spalování pelet. Pelety jsou 100% obnovitelným palivem a jsou hojně využívany v zemích jako je Rakousko, Švédsko, Kanada, Dánsko nebo Německo. Při lisování dochází k plastifikaci ligninu uvnitř rostlinných zbytků a pelety jsou tak udržovány ve stále stejném tvaru a velmi dobře odolávají vlhkosti. Jsou vyráběny čistě ze dřeva bez jakýchkoliv pojidel a jiných chemických látek. Oblíbené jsou zejména alternativní pelety ze slámy, šťovíku a řepky s nízkou popelnavostí do 1 %, vysokou výhřevností až 18 MJ/kg a nízkým obsahem vody do 10 %.

 

Automatizovaný přívod paliva

 

Slisované pelety disponují velmi dobrou výhřevnosti a energetickou hustotou. Jejich výhodou je možnost ekonomického uskladnění a automatizovaného přívodu paliva ke kotli pomocí mechanického dopravníku. Pelety se dodávají v pytlích o hmotnosti 10 až 25 kg, ve větších textilních vacích o hmotnosti až 1000 kg a volně ložené na valnících či v cisternách.